Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svåra val - Allt för min syster

Skapad 2018-02-03 00:15 i Förslövs skola F-9 Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ska vi människor bara tänka på oss själva eller ska vi också bry oss om andra? Ska vi själva bestämma vad vi vill göra eller ska vi ta hänsyn till andra människor? Ibland kan valen vara svåra och inte helt självklara. Varje person är unik och har en möjlighet att fatta beslut men vad som är rätt eller fel är inte alltid så lätt att veta.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I en skriftlig uppgift resonerar och argumenterar du kring moraliska dilemman såsom liv och död och allas lika värde.

I samma uppgift resonerar du kring hur långt man förväntas hjälpa och när man får säga stopp. Du använder dig av filmen "Allt för min syster" för att belysa livsfrågor i olika sammanhang.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi ser filmen "Allt för min syster".

Vi går igenom och övar på hur man resonerar och argumenterar. Vi förklarar skillnaden mellan dessa begrepp.

 

En skriftlig uppgift som vi bearbetar, kamratbedömer och ger respons på.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska dilemman.


Din förmåga att föra resonemang kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. 

Matriser

Re
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Argumentera
Framför åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring
Framför och bemöter åsikter och argument. Motiverar genom att tycka och känna
Framför och bemöter åsikter och argument med relevant fakta/erfarenheter.
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger argument med relevant fakta/erfarenheter, drar paralleller och kopplar till andra sammanhang
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: