Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, Du och Vi

Skapad 2018-02-03 09:10 i Fiskens förskola Bollnäs
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Ren förskoleområde i Bollnäskommun.
Förskola
Vem är jag? Vem är du? Hur gör vi när vi är tillsammans? Först när man känner sig trygg med sig själv kan samspelet med andra börja och en lärprocess starta. Vi tycker fortfarande att denna planering är aktuell och vi upplever att barnen tycker att det är roligt att arbeta med den. Vi kommer att utöka innehållet med att prata om barnens familjer.

Innehåll

 

Nuläge

Några barn lämnar gruppen och några nya kommer till oss. Det viktigt att vi skapar trygghet för barnen och stärker gruppkänslan. Genom detta hoppas vi uppnå vårt mål.

Mål

Varje barn ska känna sig trygg i sig själv och känna tillit till sin egen förmåga.

Vi vill att alla ska känna samhörighet i gruppen.

Hitta våra rutiner och känna oss trygga på förskolan.

Hur gör vi?

Skapa rutiner för att ge trygghet.

Arbeta med "jaget". Vem är jag? Vilka finns i min familj?

Vi leker och har roligt tillsammans, uppmuntarar samspelet med de andra barnen.

Vi pedagoger finns nära och kan stötta barnen, vara en trygg famn, vid behov.

Genomförande

Vi har fasta rutiner för hur dagarna ser ut. 

Vi sjunger och gör ramsor om kroppen för att stärka jaguppfattningen.

Vi arbetar medvetet med rörelse för att lära oss om vart vår egen kropp börjar och slutar.

Vi önskar bilder från vårdnadshavarna på barnens familjer och de får varsin bok som vi kan titta i och prata om bilderna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: