Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-02-03 12:54 i Backa skola Tanum
Under några veckor ska du bl a få lära dig olika geometriska former och hur räknar ut omkrets och area.
Grundskola 6 Matematik
Geometri!!

Innehåll

Mål - syfte

Mål - centralt innehåll

Konkretion

För dig betyder det att du skall kunna:

- ta anvar för dina studier.
- beskriva alla olika geometriska figurer och förstå sambandet mellan dem.
- alla begrepp inom området, se det centrala innehållet.
- räkna ut omkrets och area på de vanligaste tvådimensionella figurerna.
- jämföra, uppskatta och mäta längd, area, omkrets och vinklar 
- kunna förstora och förminska bilder/verklighet
- visa hur du tänker vid problemlösning.


Matematiska begrepp som du skall kunna förstå och se samband emellan:
kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, hörn, sida, yta, kant, 
omkrets, area, bas, höjd, olika vinklar, kvadratcentimeter, 
kvadratmeter

Undervisning

Du kommer att:

 • lyssna på föreläsningar
 • laborera
 • färdighetsträna
 • diskutera i par, i liten grupp och i helklass

Bedömning, vad och hur?

Jag kommer att bedöma hur väl du:

 • tar ansvar för dina studier
 • förstår begreppen och sambanden mellan dem
 • kan räkna ut area och omkrets på olika tvådimensionella figurer
 • jämföra, uppskatta och se rimligheter
 • kan förstora och förminska

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: