Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-02-03 13:09 i Backa skola Tanum
Vi ska läsa om vikingatiden.
Grundskola 4 Historia
Vi ska under några veckor jobba med vikingatiden. Du ska få lära dig om hur människorna levde på vikingatiden, om deras resor ut i världen om vikingarnas redskap, teknik och om deras religion. Du kommer att träna på att ta ut viktig fakta och sammanställa den med egna ord. Du ska välja ett område som du gör ett fördjupningsarbete om. Du kommer också få träna på att se orsaker och konsekvenser, att reflektera och argumentera.

Innehåll

Det här ska du kunna och det här bedöms:

 • Känna till när vikingarna levde och något om hur deras liv såg ut.
 • Välja ett fördjupningsarbete, där du väljer område och redovisningssätt.
 • Visa likheter och skillnader mellan nu och då.
 • Visa hur någon "händelse" på vikingatiden förändrade samhället och livet för människorna och som vi kan se spår av idag.

Uppgifter

 • Fördjupningsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: