Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur vet du det?

Skapad 2018-02-03 14:12 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi jobbar nu med ett projekt i svenskan som handlar om källkritik och om att skriva resonerande texter. Texten ska vara inlämnad vecka 7. Vecka 8 påbörjar vi vårt deckartema - mer info om det kommer.

Innehåll

Introduktionspresentation:

https://www.canva.com/design/DACNUStF8lQ/21EGEgjKo2LdEV0ozawipQ/view?utm_content=DACNUStF8lQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 

Arbetsgång

 1. Välj en av Sveriges fem minoriteter. (samer, judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar)
 2. Hitta källor
 3. Välj 2-5 källor till ditt arbete.
 4. Börja skriva din resonerande text.
 5. Gå igenom din text flera gånger

Skriftligt arbete:

Framsida – Rubrik, elevens namn, ämne, klass och skola.

 Inledning – innehåller bakgrund om Sveriges minoriteter. Introducerar också vilken minoritet det kommer att handla om. Citat och källhänvisningar. 

Huvudtext – Beskriver, resonerar och analyserar hur det är att leva som exempelvis same i Sverige idag. Citat och källhänvisningar.

Avslutning – sammanfattar texten.

Diskussion om källor – personligt skriven text där du förklarar hur du valt dina källor utifrån begreppen relevans och trovärdighet.

Källförteckning – Följ anvisningarna i Portal s. 116. Använd bara källor som du har hänvisat till i texten

Antal sidor: max 4-5 sidor, storlek 12, times new roman

Dokumentet ska heta hurvetdudetnamnVT2018

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav, svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
F/ej lämnat in
E
C
A
Skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: