Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TECKEN

Skapad 2018-02-03 16:49 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Under hela vårterminen kommer vi lägga in tecken till allt vi gör och arbetar med. Vi fortsätter med bildstöd men lägger till ett tecken. Tanken är att så många som möjligt ska försöka snappa upp ett sätt att kommunicera genom eller att tecken kan bli ett komplement.
Grundsärskola 2 – 7 Kommunikation
Under hela vårterminen kommer vi lägga in tecken till allt vi gör och arbetar med. Vi fortsätter med bildstöd men lägger till ett tecken till allt. Tanken är att så många som möjligt ska försöka snappa upp ett sätt att kommunicera genom eller att tecken kan bli ett komplement.

Innehåll

TECKEN

Under hela vårterminen kommer vi lägga in tecken till allt vi gör och arbetar med. Vi fortsätter med bildstöd men lägger till ett tecken till allt. Tanken är att så många som möjligt ska försöka snappa upp ett sätt att kommunicera genom eller att tecken kan bli ett komplement.

SYFTE

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra samt en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med en tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.

Vidare ska undervisningen stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå. Genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva olika former av kommunikation såsom bilder, litteratur, film, teater, drama och rörelse.

För elever med annat modersmål än svenska ska undervisningen bidra till att eleverna stärks i sin utveckling till att bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin ord- och begreppsförståelse både på svenska och modersmålet. Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleverna utvecklar såväl sitt modersmål som sin identitet.

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • # samspela med andra
 • # tolka olika former av kommunikativa uttryck
 • # använda ord, begrepp och symboler för kommunikation
 • VAD

 • Samspela, tala och samtala
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären eller genom digitala kommunikationsverktyg.
 • Samspela, tala och samtala
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.
 • Samspela, tala och samtala
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
 • Tolka och förstå
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider och skilda delar av världen: rim, ramsor, sånger, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Tolka och förstå
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Tolka och förstå
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Informationssökning
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler, inköpslistor och instruktioner.
 • Ämnesspecifika begrepp
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation för att öka delaktigheten
 •  
 • HUR

 • # varje dag kommer eleven lära sig ett nytt tecken
 • # i slutet av veckan ska eleven kunna veckans tecken och vi tränar på att sätta ihop meningar av det
 • # 2 lektioner i veckan kommer fokusera enbart på teckeninlärning
 • # lär oss då gruppvis - såsom djur, fordon, mat, färger, leksaker osv.
 • # i våra teman lär vi oss tecken till alla ord t.ex. i vårt vintertema och när vi lär oss om kroppen
 • # eleven kommer lära sig att läsa böcker med hjälp av tecken
 • # eleven kommer att få titta på serier med tecken
 • # undervisningen kommer även ske i appar på paddorna
 • # det kommer finnas information med tecken uppsatt där eleverna befinner sig t.ex. toaletten, matsalen, på/avklädnad, fruktstund osv.
 • # eleverna kommer även att lära sig via spel - såsom memory
 • # vi kommer jobba med bildstöd och tecken i våra arbetsområden

KUNSKAPSKRAV ÅR 9

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9

Matriser

KOM
TECKEN

Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Aspekt 1
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation
Ny aspekt
Eleven kan uttrycka egna behov och känslor
Ny aspekt
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal och berättelser
Ny aspekt
Eleven deltar i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig
Ny aspekt
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler

Ny rubrik

FÖRDJUPANDE KUNSKAPER
Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
Eleven kan fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang
Ny aspekt
Eleven tolkar andra och visar det i kommunikation
Ny aspekt
Eleven förstår och kan tolka ordbilder
Ny aspekt
Eleven förstår språket i tal och berättelser och kan återberätta delar av det
Ny aspekt
Eleven använder kommunikationsverktyg för att förmedla sig
Ny aspekt
Eleven använder ord, begrepp, och symboler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: