Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Källövning svenskt 1900-t

Skapad 2018-02-04 13:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia
.

Innehåll

Konkretiserade mål

 • Eleven ska kunna dra slutsatser om människors levnadsvillkor utifrån givna historiska källor.
 • Eleven ska kunna resonera om historiska källors trovärdighet och relevans.
 • I dessa resonemang ska eleven kunna hantera historiska begrepp kopplade till källkritik.

 

Undervisningen

En lektion med träning och repetition. Vi dammar av begreppen närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Därefter jobbar vi en lektion med en inlämningsuppgift där källor kopplade till rekordåren i Sverige granskas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Källövning: Svenskt 1900-tal

------------------->
------------------->
------------------->
Använda historiskt källmaterial
Att utifrån historiska källor dra slutsatser om människors levnadsvillkor
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Källkritik
Att resonera om källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begreppskunskap
Att kunna hantera historiska begrepp, t ex källkritik, förstahandskälla, närhetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: