Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetismt

Skapad 2018-02-04 13:33 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Inom området magnetism kommer du att lära dig hur man använder magneter i vår vardag, hur man kan förklara magnetism, hur de första magneterna upptäcktes och om magnetiska uppfinningar.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Kunna berätta om magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

- Kunna förklara krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas.

- Kunna göra enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

- Kunna dokumentera enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Läsa texter om magnetism
 • Göra laborationer
 • Diskutera i grupper
 • Göra grupparbeten

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

- Söker information, använder olika källor och för enkla resonemang

- Använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställning med viss anpassning till sammanhanget

- Enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild

- För enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter som kan relatera till några fysiska samband

- Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Nivå 2 (Betyg C)

- Söker information, använder olika källor och för utvecklade resonemang

- Använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställning med relativt god anpassning till sammanhanget

- Utvecklad dokumentation av undersökningar i text och bild

- För utvecklade och underbyggda resonemang om magneter som kan relatera till några fysiska samband

- Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Nivå 3 (Betyg A)

- Söker information, använder olika källor och för välutvecklade resonemang

- Använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställning med god anpassning till sammanhanget

- Välutvecklad dokumentation av undersökningar i text och bild

- För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter som kan relatera till några fysiska samband

- Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Magnetism

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information, använda olika källor och då föra resonemang.
Använder olika källor och för enkla resonemang
Använder olika källor och för utvecklade resonemang
Använder olika källor och för välutvecklade resonemang
Använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar
Använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammahanget
Använder information i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget
Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Enkla dokumentationer
Utvecklade dokumentationer
Välutvecklade dokumentationer
I resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysiska samband
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan
Berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan
Berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: