Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-02-04 15:54 i Hamburgsundskolan Tanum
Magnetism år 6
Grundskola 1 – 9 Fysik
Energi finns överallt omkring oss! Men vad är egentligen energi? Vilka olika typer av energi finns det, hur kan energi omvandlas och vilka energikällor är smartast att använda?

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

- Kunna förklara hur energin kan omvandlas, men aldrig försvinna.

- Kunna förklara hur energi flyttar sig mellan föremål som har olika temperatur. 

- Veta vad som menas med isolering.

- Känna till olika fossila och förnybara bränslen och hur de påverkar klimatet och vår miljö.

- Kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera enkla undersökningar. 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vecka 6 till 10 jobbar vi med fysik-området energi.

Vi startar igång med att lära känna olika energikällor genom filmer och faktasökande. Genom ett kort grupparbete tar vi reda på fakta om de olika energikällorna och presenterar för varandra. Tillsammans letar vi efter för- och motargument till olika förnybara och icke förnybara energikällor och skriver varsin argumenterande text kring detta.

Vi arbetar vidare med energiprincipen: Energi kan aldrig förstöras eller skapas på nytt, den kan bara omvandlas. och kikar på vilka olika typer av energi vi har runt omkring oss. Genomför undersökningar kring hur energi kan flytta sig mellan olika föremål och hur isolering fungerar. 

Viktiga ord och begrepp att lära sig: energi, elektrisk energi, strålningsenergi, värmeenergi, lägesenergi, rörelseenergi, kemisk energi, energiprincipen, omvandlas, energiflöde, strålning, ledning, strömning, isolering, energikälla, förnybar energi, icke förnybar energi, fossila bränslen, växthuseffekten.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Under lektionerna behöver du delta aktivt i grupparbetet och i de gemensamma diskussionerna kring energikällor, så att du kan visa hur de påverkar klimatet och vår miljö på olika sätt. Du ska skriva en argumenterande text och visa vilka kunskaper du tagit till dig genom den. 

Du bedöms utifrån din förmåga att genomföra, dokumentera och utvärdera dina undersökningar kring hur energi kan flytta sig mellan föremål och hur isolering fungerar. Du ska också kunna förklara vad energiprincipen är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: