Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt -18

Skapad 2018-02-04 16:08 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 5 Matematik
Matematik - Mattespanarna 5B

Innehåll

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i Mattespanarna 5B under vårterminen. En del av ämnet kommer att integreras i våra teman och en del av ämnet kommer att vara enbart matematik. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt, i helklass, enskilt och i mindre grupper.

I temat "mat och recept" kommer kapitel 4 om vikt och volym att ingå. (Vikt- och volymenheter används ofta i recept och vid matinköp.) Detta arbetar vi med under vecka 3-5. 

I temat "kroppen" kommer mått och jämförelser in, men vi kommer även parallellt att arbeta med kapitel 1 som handlar om bråk, procent och algebra. Detta arbetar vi med under vecka 6-7 + 9. 

Under vecka 10-12 kommer vi att arbeta med kapitel 5 som handlar om diagram och medelvärde. Dessa områden kommer vi även att använda oss av under temat "Stormaktstiden". 

Under vecka 14-16 kommer vi att arbeta med räkning med decimaltal och överslagsräkning. 

Under vecka 17-19 kommer vi att arbeta med geometri; trianglar och vinklar. 

Under vecka 20-22 Sannolikhet (kap 5 i Mattespanarna 5A) 

Vecka 23 - repetition och prov på vårterminens områden. 

 

Eleverna ska i slutet av vårterminen kunna; 

* Vikt och volym; de olika enheternas innebörd, vad man använder de olika måtten till och att t ex 1 kg = 10 hg = 1000g och 1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml.  

* Bråk, procent och algebra; storleksordna bråktal, samband och beräkningar mellan bråk och procent, uttryck med bokstäver (t ex att i uppgiften a + 7 = 12 är a = 5). 

* Diagram och medelvärde; kunna tolka och göra olika typer av diagram, veta vad medelvärde innebär och kunna räkna ut medelvärdet i olika uppgifter. 

* Decimaltal och överslagsräkning; kunna räkna med decimaler inom alla fyra räknesätten, kunna göra överslagsräkningar och känna till två olika sätt att tänka i division. 

* Geometri; kunna räkna ut arean och olika vinklar på olika typer av trianglar. 

* Sannolikhet; kunna tänka ut sannolikheten för olika typer av problem och känna till proportioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: