Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden vinter

Skapad 2018-02-04 16:53 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F NO (år 1-3) Bild Svenska
Vi arbetar med årstiden vinter och ser hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö. Du kommer också att få möjlighet att lära dig mer om några vinterfåglar. Vi gör experiment med snö och is. Du kommer också få möjlighet att lära dig mer om året, månader och årstider.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla din:

Kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera kring årstiden vinter parvis, i grupp och i helklass.

Begreppsliga förmåga genom att bekanta dig med nya ord och begrepp som tex stannfågel, flyttfågel.

Metakognitiva förmåga genom att förstå och reflektera över den information du får kring årstiden vinter, vinterfåglar och djur.

Analysförmåga genom att ställa hypoteser när vi genomför olika experiment med snö och is.

Procedurförmåga genom att försöka sammanfatta med hjälp av bilder, fakta kring t ex vinterns kännetecken, vinterfåglar och hur några djur lever på vintern.

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommer på olika vis arbeta både individuellt, parvis och i grupp kring årstiden vintern.
 • Utforska vår närmiljö och se på typiska vintertecken.
 • Experimentera och undersöka snö och is.
 • Leta efter spår av djur i snön.
 • Se på film om vinterns djur, fåglar och växter.
 • Sång och rytmik.
 • Bild och skapande.
 • Skriva och rita.
 • Använda pärlplattor och göra en domherre.
 • Spela memory med månadsbilder.
 • Göra ett årshjul och arbeta med vinterns traditioner som tex nyårsfyrverkerier.
 • Samlingar och arbete i arbetsboken Puls.

Utvärderingen 

Vi pratar tillsammans i klassen kring vad vi vet om årstiden vinter. Vi samtalar och reflekterar tillsammans under arbetets gång. Vi dokumenterar genom foton och elevernas bilder och alster.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: