Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2018-02-04 17:58 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Fysik
Magneter- fastnar de på allt? Hur fungerar de egentligen? Finns de överallt? Kan man tillverka magneter? De här frågorna, och många till, ska du få svar på när vi arbetar med magnetism.

Innehåll

Det här ska du jobba med:

Under ett antal veckor under vårterminen kommer du arbeta med temat Magnetism, både praktiskt och teoretiskt. Som inledning av temat kommer du få se en presentation om magneter. Under temats gång kommer du att få läsa olika slags texter och använda olika webbsidor för att lära dig mer om magneters egenskaper samt viktiga ord och begrepp som t.ex.  nordpol, sydpol, attrahera, repellera, magnetfält. Du kommer även göra olika slags experiment, där du undersöker magneters egenskaper. Experimenten dokumenterar du, enligt mallen: fråga, material, hypotes, genomförande, resultat, slutsats och utvärdering.

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 • känna till att det finns naturliga och konstgjorda magneter
 • veta att alla magneter har en nordpol och en sydpol
 • veta hur man magnetiserar järnföremål
 • känna till att vår planet är en stor magnet
 • veta hur man kan avmagnetisera magneter
 • känna till hur man använder magneter i hemmet och i samhället
 • kunna använda vanliga ord och begrepp som förekommer inom magnetism

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • använda kunskaper om magneter för att granska information, kommunicera och ta ställnings i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar 
 • använda vanligt förekommande ord och begrepp inom magnetism för att förklara och beskriva hur magneter fungerar eller används i hemmet och i samhället

Uppgifter

 • Magneters upptäckt och betydelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Magnetism

Samtala och diskutera

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör magnetism

Söka information

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan söka naturvetenskaplig information om magneter. Jag använder då olika källor och kan föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Använda information & anpassa framställning

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.

Undersökningar, frågeställningar & planeringar

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar samt bidra med egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Använda utrustning

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt

Jämföra resultat & förbättra undersökningar

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan jämföra mina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt jag kan ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dokumentera undersökningar

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan dokumentera mina undersökningar i text och bild

Fysikaliska fenomen & begrepp

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan använda mina kunskaper om magneter genom att ge exempel på och beskriva dem med viss användning av fysikens begrepp

Fysikaliska samband

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan föra samtal om magneter genom att relatera dem till några fysikaliska samband

Upptäckter

Påväg mot enkel nivå
På en enkel nivå
På en utvecklad nivå
På en välutvecklad nivå
Jag kan berätta om någon/några upptäckter inom magnetism och dess/deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: