Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra v4 - 9

Skapad 2018-02-04 18:01 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för D-laget
Grundskola 6 – 9 Matematik
Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar som ligger på matteclassroom. Avslut sker i vecka 9 med ett skriftligt prov där eleverna själva gjort uppgifterna/NP Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter inom genomgågna områden.

Innehåll

Beskrivning

Efter genomgånget kapitel kommer du vara bättre på att:

MA7 
teckna och beräkna uttryck med flera räknesätt
tolka och förenkla bokstavsuttryck
beräkna värdet av uttryck
använda formler
teckna och lösa ekvationer

MA8
tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser
teckna och lösa olika typer av ekvationer
använda ekvationer för att lösa problem
kontrollera lösning till en ekvation genom prövning

MA9
kunna tolka och skriva bokstavsuttryck
kunna förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser
kunna behandla mönster och formler med hjälp av bokstavsuttryck
teckna och lösa olika typer av ekvationer
använda ekvationer för att lösa problem

Arbetsgång

Vecka 4
Formula7 Kap6 minst uppg 1-27  
Formula8 Kap5 minst uppg 1-28
Formula9 Kap3 minst uppg 1-31

Övriga böcker eller häften gör minst en sida varje dag. Om man inte hinner i skolan kan det vara bra att ta hem.
 
Vecka 5
Alla gör stencil kring förenklingar av uttryck
Formula7 Kap6 minst uppg 28-54 + välj område för den provuppgift du vill göra
Formula8 Kap5 minst uppg 29-41 + välj område för den provuppgift du vill göra
Formula9 Kap3 minst uppg 32-63
Övriga böcker eller häften gör minst 5 en sida varje dag. Om man inte hinner i skolan kan det vara bra att ta hem.

Vecka 6
Alla gör stencil kring ekvationer
Formula7 Kap6 minst uppg 55-83 + börja med din provuppgift
Formula8 Kap5 minst uppg 42-73 + börja med din provuppgift
Formula9 Kap3 minst uppg 64-99

Övriga böcker eller häften gör minst 5 en sida varje dag. Om man inte hinner i skolan kan det vara bra att ta hem.

Vecka 8   
Formula7 Kap6 Tänk efter sid228 + Diagnos + Inlämning av egengjord provuppgift
Formula8 Kap5 Tänk efter sid212 + Diagnos + Inlämning av egengjord provuppgift
Formula9 Kap3 minst uppg 100-125 + Diagnos

Övriga böcker eller häften gör minst 5 en sida varje dag. Om man inte hinner i skolan kan det vara bra att ta hem.

Vecka 9 
Formula7 Kap6 jobba på grönt eller rött spår inför avslut på fredagen
Formula8 Kap5 jobba på grönt eller rött spår inför avslut på fredagen
Formula9 Kap3 jobba på grönt eller rött spår inför avslut på fredagen NP

Övriga böcker eller häften gör minst 5 en sida varje dag. Om man inte hinner i skolan kan det vara bra att ta hem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: