Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-02-04 19:41 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik
I arbetsområdet Rymden ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig hur dag, natt, månader, år och årstider uppkommer. Vi ska lära om människan i rymden och historiska upptäckter. Finns det liv på mars? Hur var det att gå på månen? Hur kommer det sig att just Jorden (Tellus) går att bo på men inte andra planeter i Vintergatan?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Förstå och kunna använda begrepp
 • Resonera kring vår världsbild
 • Göra undersökningar samt dokumentera och resonera kring resultatet                                                         ..

 

Så här ska vi arbeta...

- Du ska få utföra en undersökning kring månens faser, där du dokumenterar samt resonerar kring resultatet.

- Vi lär oss om olika himlakroppar genom att läsa och se filmklipp.

- Vi lär oss om hur dag, natt, månad, år och årstider uppkommer.

- Vi resonerar ( mha elevernas kunskaper kring luft mm) kring varför jorden går att bo på.

- Vi pratar om människans resor i rymden.

- Vi diskuterar tillsammans hur olika upptäckter har förändrat vår världsbild.

- Vi lär känna några betydelsefulla vetenskapsmän.

- Vi diskuterar och funderar tillsammans kring elevernas olika frågor 


Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • beskriver himlakroppars rörelser 
 • resonerar kring hur exempelvis dag och natt uppkommer.
 • använder relevanta begrepp i din beskrivning och ditt resonemang
 • kan dokumentera dina resultat från undersökningen
 • resonerar kring ditt och andras resultat från undersökningen, se likheter och skillnader

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Matris Rymden år 4

--->
--->
--->
--->
Undersökningar
Dokumentation av undersökningar
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du har ännu inte visat...
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Undersökningar
Jämföra resultat
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du har ännu inte visat...
Du kan göra jämförelser mellan dina och andras resultat och visar på någon likhet eller skillnad, samt anger någon enkel förklaring vad de kan bero på.
Du kan göra jämförelser mellan dina och andras resultat och visar på likheter eller skillnader, samt resonerar utvecklat kring vad det kan bero på.
Du kan göra jämförelser mellan dina och andras resultat och visar på likheter och skillnad och resonerar välutvecklat kring vad det kan bero på.
Begrepp/resonemang
Resonera kring hur dag och natt, månad och årstider uppkommer.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Har ännu inte visat...
Du för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du för utvecklade och till viss del underbyggda resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer .
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Begrepp
Himlakropparnas rörelse
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Har ännu inte visat...
Du kan beskriva himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
Du kan förklara och visa på samband när det gäller himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
Du kan förklara och visa på mönster som beskriver himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra.
Begrepp
använda begrepp i dina förklaringar
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Har ännu inte visat...
I dina redovisningar och resonemang använder du några fysikbegrepp men annars vardagsord.
I dina redovisningar och resonemang använder du mestadels korrekta fysikbegrepp.
I dina redovisningar och resonemang använder du endast korrekta fysikbegrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: