Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla testamentet med bibeläventyret

Skapad 2018-02-04 20:31 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Religionskunskap
Tillsammans ska vi läsa om berättelserna i Gamla testamentet i Bibeln. Vi ska fundera och diskutera kring hur dessa gamla berättelser påverkar oss människor än idag. Tre religioner har koppling till gamla testamentet. Vilka är dessa?Vilka likheter finns mellan dessa och hur skiljer de sig åt?

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • återberätta i stora drag några av berättelserna i Gamla Testamentet,
 • resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar.
 • förstå och redogöra för kopplingen mellan GT och religionerna kristendom, judendom och islam.
 • hur religionen påverkar oss idag i det moderna samhället.

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Vi tar reda på och diskuterar vad ordspråk och uttryck hämtade ur GT innebär
 • Vi diskutera hur samhället idag påverkas av texterna i gamla testamentet
 • Lyssna/läsa berättelser ur gamla testamentet.
 • Dramatiserar händelser i Gamla Testamentet.
 • Jobba med studieteknik, hur man kan minnas fakta på olika sätt.
 • Läsa texter/berättelser och se hur de kopplas till de olika religionerna kristendom/judendom/islam

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Återberätta/dramatisera några av berättelserna i GT.
 • Kunna argumentera och resonera kring moral och etik från berättelser ur GT.
 • Kunna visa på vilket sätt de tre religionerna kristendom, judendom och islam har kopplingar till GT.
 • Visa på hur texter och berättelser ur GT. har betydelse för olika religioner i det moderna samhället.

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: