Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktiviteter, hälsa & förmåga

Skapad 2018-02-04 22:30 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Fram till vecka 7 arbetar vi med kunskapskraven "Aktiviteter, hälsa och förmåga" "Förebygga skador" samt "Mål och plan för träning.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med det här momentet är att du ska bli medveten om hur aktiviteter påverkar dig på olika sätt. Genom att få kunskap kring hur aktiviteter påverkar kroppen ökar möjligheten för dig att välja och variera din fysiska aktivitet.  Vi mår bra av att vara fysiskt aktiva – på många olika sätt. Målet är att du skall fortsätta röra dig fysiskt på gymnasiet och förhoppningsvis hitta en träningsform som passar dig.

Detta arbetar vi med (ur kursplanen för idrott och hälsa)

 • Uppvärmning, styrketräning, konditionsträning samt avslappning.
 • Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysisk aktivitet och träningsformer.
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer.

Ord och begrepp

För att kunna förstå, samtala och reflektera över kroppsliga, mentala och sociala effekter av fysisk aktivitet behöver eleverna lära sig olika ämnesord och begrepp. Begreppen kan vara olika träningsmodeller, som till exempel konditionsträning eller intervallträning med olika tids- och pulsintervall. Vi kommer se filmer, läsa och diskutera för att öka kunskaperna om effekterna av rörelse i olika former.

 

 På lektionerna kommer vi att jobba med

 • Uppvärmning
 • Konditionsträning, cirkelträning, rörlighetsträning och avslappning
 • Vad är hälsa (psykisk och fysisk)
 • Ord och begrepp

 

Examinationsuppgift

Bedömning sker genom hela momentet och med en avslutande skriftlig uppgift.

Uppgiften utgår från målet att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera, värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. De kommer i par att planera en fysisk aktivitet. Mål och eventuella risker skall de ha med i sin planering. Några av dessa aktiviteter kommer vi att genomföra praktiskt (de lottas fram).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: