Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skattjakt - kartor och samarbete

Skapad 2018-02-04 23:46 i Provskola - grundskolan Alingsås
Förskola
Vi har under ett par år haft skattjakt som tema, där vi har arbetat med kartor, symboler, avstånd och väldigt mycket samarbete. Det vi egentligen har ägnat oss åt är "geocatching", en modern form av skattjakt som utövas över hela världen, men vi har gjort om det lite så att det passar för våra barn.

Innehåll

Det hela började med att vi var i en lekpark med barnen där vi upptäckte att nästan alla barn i gruppen lekte pirater och skattjakt. När vi sedan var tillbaka på förskolan var det många av barnen som ritade kartor och hade egen skattjakt. Några dagar senare på samlingen läste vi boken "Gummi Lisa hittar hem". Då började barnen återigen att prata om kartor och hur man kan göra för att hitta rätt väg.

 - Man behöver en karta för annars vet man inte vart man ska.

- Vi har en sak som berättar vart man ska i bilen, det heter gps.

- På telefonen kan man ha en karta.

- Fröken! Vi kan väl göra en skattjakt... 

Vi började kolla upp detta lite mer och tillsammans med barnen utvecklades detta till ett aktivt projekt hos oss. Vi arbetar mycket med matematik och pratar om avstånd och kartsymboler. Genom att vi som avdelning samarbetar för att hittar skatten ( vi är skattletare och alla andra är mugglare) har vi fått en väldigt härlig VI - känsla i gruppen. Vi hör mycket uppmuntrande ord mellen barnen under våra skattjakter. Vi använder teknik, såsom dator, i-pad och telefon för att hitta dessa skatter på internet. Barnens inflytande har varit grunden till allt vi har gjort, vilket gör att de blir väldigt aktiva i projektet. 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: