👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Somaliska 4-6 V 3 - V 12 VT 17/18

Skapad 2018-02-04 23:49 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under vecka 12 till vecka 24 kommer vi att jobba på; tema Skriva, Tala, lyssna och samtala. Vi kommer att arbeta med läsförståelse och kunna återberätta händelsen. Vi kommer träna att skriva.

Innehåll

Arbetsområde

Tala , Samtala , lyssna och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

 1. Du ska kunna läsa olika texter och återberätta den. 
 2. Du ska träna skriva om texter
 3. Du ska arbeta med läsförståelse texter
 4. Du ska kunna återberätta vardagliga händelser eller upplevelser 

Undervisning och arbetsmetoder.

undervisningen kommer vi att arbeta med sagor och berättelser genom att läsa texter högt och sedan återberätta den.vi kommer att jobba med lässtrategier, presentationer( elever ska få ett ämne och förberedelsetid och sedan kommer de att presentera muntligt sina arbete inför klassen. grupp diskussioner och intervjuer, vi kommer att titta och lyssna föreläsningar.  Berätta och återberätta  dina upplevelser.

Eleven har uppnått målen när...

När elever förstår textens innehåll och kan svara på frågorna i texten.

När eleven kan  kan skriva olika texter med sina ord.

När eleven tar  sin del i  diskussioner och kan berätta vardagliga händelse eller upplevelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6