Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re De kristna kyrkorna 17/18

Skapad 2018-02-05 09:25 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Ursprung och beskrivning av Katolska, Ortodoxa och Protestanstiska kyrkan.
Grundskola 8 Religionskunskap
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Detta ska vi arbeta med

Vi ska ha läroboken som bas och främst studera likheter och skillnader mellan de kristna kyrkorna.  Film kopplad till området kommer att visas.

Detta kommer vi att bedöma

Bedömning sker under lektionsarbetet, samt arbetet i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion åk 7-9

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper om världsreligionerna och andra livsåskådningar i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper om världsreligionerna och andra livsåskådningar i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper om världsreligionerna och andra livsåskådningar i det området som vi läser om.
Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar och en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: