Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B kapitel 2

Skapad 2018-02-05 11:26 i Sörviks skola Ludvika
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
BRÅKRÄKNING - bråk till decimaltal: vi jobbar vidare med tiondelar och hundradelar, cent och euro Människan har använt siffror för att ange tal sedan urminnes tider. Snart upptäckte man att man också behövde tecken för att uttrycka delar av ett helt tal. Delar av ett helt tal skrivs med bråk eller decimaltal. RATIONELLA TAL är tal som kan skrivas som bråk. Bråk har ett bråkstreck.

Innehåll

Kapitel 2 - BRÅK till DECIMALTAL, dl- liter, cent och euro

Under ca 12 lektioner kommer vi att jobba med kapitel 2 - bråk till decimaltal, dl till liter, cent och euro. Vecka 8 - 12. Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4B. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. Du kommer även att få chans att prov på olika mattespel på datorn, t.ex. Chefren.

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov, bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 B Mera Favorit Matematik - elevbok
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • gruppuppgifter
 • gemensamma genomgångar
 • läxor

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor, prov både muntligt och skriftligt.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, gör dina läxor, samtalar om matematik med dina kamrater, skriftliga prov, får du visa vad du kan. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Favorit matematik 4B kapitel 2

Uppgift 1

Skriv svar på huvudräkningsuppgifterna: a) 1,9 + 0,6 = b) Olgas inköp kostar 2,65 euro. Hur mycket växel får hon tillbaka när hon betalar med 10 euro? c) En kanna saft innehåller 3 liter. Först dricker barnen 0,6 liter och sedan 0,8 liter till. Hur mycket saft är det kvar i Kannan?
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Adderar och subtraherar tal i decimalform
Begrepp
Känner till valutan euro, volymenheten liter och hur de skrivs i decimalform.
Problemlösning
Tolkar en muntlig instruktion och väljer metod.

Uppgift

Räkna 3 a) 1/3 + 1/3 = b) 4/9 + 3/9 = c) 2/5 + 3/5 = d) 2/10 + 4/10 = e) 5/8 + 2/8 = f) 7/7 + 3/3 = 4 a) 5/6 - 3/6 = b) 1/6 - 1/6 = c) 8/9 - 7/9 = d) 5/8 - 3/8 = e) 1 - 8/12 = f) 6/6 - 5/5 =
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Utför beräkningar med tal i decimalform

Uppgift 3

Skriv tecken <, = eller > a) 0,3 __ 2/10 b) 0,6 __ 6/100 c) 1,19 __ 1,91 d) 2,3 __ 2,30 e) 4,7 __ 4,71 f) 5,02 __5,20
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Begrepp
Vet vad som menas med tiondel och hundradel. Storleksordnar tal i bråk- och decimalform.

Uppgift 4

Räkna a) 0,6 + 0,3 = b) 0.9 - 0,6 = c) 1,3 + 3,5 = d) 2,8 - 2,1 = e) 0,4 +4,7 = f) 6,3 - 0,8 =
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Adderar och subtraherar tal i decimalform.

Uppgift 5

Välj tecken < , = eller > a) 1/5 ____ 3/5 b) 2 4/5 ____ 2 3/5 c) 11/12 ____ 9/12 d) 6/6 ____ 1 e) 4/6 ____4/7 f) 4 8/9 ____ 5 4/9
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Storleksordnar tal i bråkform och tal i blandad form.

Uppgift 7

Skriv uttrycket och räkna: a) 1/3 av talet 27. b) 3/4 av talet 32. c) 4/5 av talet 60.
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Uttrycker bråk som del av helhet och del av antal. Utför beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal.

Uppgift 8

Visa hur du löser uppgiften. a) En dunk innehåller 6 liter saft. Först dricker barnen 1/2 liter och sedan 2 1/2 liter. Hur mycket saft finns det kvar i dunken? b) Olga har 35 kronor. Eskil har 4/5 så mycket. Hur mycket pengar har Eskil? c) På ett bord står två likadana pajer. Anna äter 2/10 av den ena pajen och 3/10 av den andra. Hur mycket paj finns kvar? d) Isa har 24 kronor. Hon köper godis för 4/8. Sedan sparar hon hälften av det hon har kvar. Hur många kronor sparar Isa?
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift. Väljer strategi och löser problemet.
Metod
Räknar addition och subtraktion med tal i bråkform.
Kommunikation
Redovisar sin lösning

Uppgift 9

Set finns 5 markerade tal på tallinjen. Vilket av talen tänker Charlie på? - Charlies tal är 1 1/5 större än ett annat tal på tallinjen. - Charlies tal är 4/5 mindre än ett annat tal på tallinjen. Charlies tal är:
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift.
Begrepp
Läser och placerar bråk på tallinjen. Storleksordnar tal i bråkform.
Metod
Adderar och subtraherar tal i bråkform.
Resonemang
Utesluter alternativ som inte stämmer in på de krav som anges för rätt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: