Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B kapitel 6 Tal

Skapad 2018-02-05 11:30 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Lpp som utgår från Matteborgen 5B. Behandlar momenten tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik
Vi fortsätter arbeta med tal och i det här området kommer vi att arbeta med division, negativa tal och prioriteringsregler, vi kommer också att arbeta med likhetstecknets betydelse.

Innehåll

 Mål

När du arbetet med kapitel 6 ska du:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2

Hur arbetar vi?

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Par- eller grupparbete
 • Diagnos.
 • Matteprov på kapitel 6-7.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5B kapitel 6 Tal

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Aspekt 1
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda först i uppgifter som 9 - 3 x 2 eller 8 + 12/4
Ny aspekt
Jag vet om en division går jämt ut eller ger rest.
Ny aspekt
Jag kan räkna division med minnessiffror.
Ny aspekt
Jag förstår vad som menas med negativa tal.
Ny aspekt
Jag vet vilket tal som är störst av 0 och -3
Ny aspekt
Jag vet vilket tal jag ska byta ut frågetecknet i t ex. 10 - 5 = ? + 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: