Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik är vetenskap och konst 7:5 och 7:8

Skapad 2018-02-05 11:47 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 Teknik
....Öresundsbron i Skåne, Domkyrkan i Uppsala eller nya Citybanan under Stockholms stad - alla är de exempel på ingenjörskonst av högsta klass. När människor med kunskap om naturvetenskap, teknik, ekonomi samt konst och kultur samarbetar kan de svåraste utmaningarna hitta sin lösning...

Innehåll

Arbetssätt
Vi kommer att ha genomgångar under lektionstid, vi diskuterar och funderar tillsammans. Ni kommer att få lära er att göra en manuell ritning, samt digitala ritningar i 3D-programmet SketchUP.

Bedömning
Sker under hela arbetsområdets gång. Vi avslutar med ett skriftligt prov.

Tidsåtgång och preliminär lektionsplanering

Lektion 1

Vi arbetar i boken sid 9-13, vi läser högt tillsammans och diskuterar innehållet.

Lektion 2

Boken sid. 14-15, vi läser och diskuterar. Vi börjar med manuella ritningar  och provar även att rita i 3D med dator.

Lektion 3
Vi gör klar vår manuella ritning i 3 vyer och ritar ett hus i 3D med hjälp av dator

Lektion 4
Boken sid. 16-17. Gör på egen hand en enkel ritning i 3 vyer med måttsättning. Vi börjar därefter att skissa manuellt på en bil

Lektion 5

Finalen, repetition inför skriftligt prov. Börja göra en ritning i 3 vyer på en bil.

Lektion 6 

Prov


Träna inför provet:

Häftet, kapitel 1 och på mobil/dator på "webbapp.liber/se.spektrum/teknik", välj kapitel 1

 

Provdatum

Grupp 7:5 och 7:8 Tisdag 20/2Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmågor
Identifiera och analysera tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och Värdera konsekvenser av olika teknikval
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: