Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellarbete

Skapad 2018-02-05 12:23 i Forssaklackskolan Borlänge
Ett arbetsområde om att läsa och skriva noveller.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Som en apelsinklyfta, eller kanske toppen av ett isberg, så kan texttypen novell beskrivas.Man skulle kunna säga att vi i novellen inte får läsa hela historien, utan bara en del av den. Vi kommer under några veckor att läsa några noveller, titta på dess form samt sedan ska vi avsluta arbetet med att du skriver din egen novell.

Innehåll

Förmågor att utveckla

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Mål

 • Novellen är en kort berättelse som följer ett speciellt mönster. I den korta texten kan mycket vara outtalat (som toppen av ett isberg) och därför blir det viktigt att läsa mellan raderna samt att hitta budskap som kan vara dolda.

 • Syftet med en berättande text är att det på något sätt ska beröra läsaren. I din novell ska du visa att du förstått vad som är typiskt för novellformen. Eftersom du ska uttrycka det du vill på någon/några sidor, tränar du på din förmåga att uttrycka dig på ett kortfattat med målande sätt. Du tränar också på att välja så exakta ord som möjligt.

 

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att gå igenom vad som kännetecknar en novell (novellens särdrag). Vi läser några noveller och tittar på hur de följer novellens form.
 • Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen novell där du försöker tillämpa det du lärt dig.

 

Bedömning

 • Jag kommer bedöma din novell utifrån form och den språkliga korrektheten.

Uppgifter

 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skriva novell

Berättande text
Helhetsbedömning
 • Sv  E 9
Du kan skriva en novell med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en novell med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en novell med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  7-9
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: