Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-02-05 12:38 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Planering för arbetsområdet Vikingatiden
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med den period i historien som kommit att kallas Vikingatiden. Vi tar reda på vilka dessa fruktade nordbor var. Hur levde man och hur såg kulturen ut? Vilken världsbild hade vikingarna och vilka gudar tillbad de? Var åkte man på sina resor och var det verkligen så att alla var plundringståg? Detta och mycket mer kommer vi att prata om och jobba med under det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål

Efter att ha avslutat arbetsområdet ska du ha kunskap om:

Vikingarnas vardagsliv och kultur.

Vilka trälarna var.

Vikingarnas skepp, handels- och plundringsresor.

Vikingarnas religion och några av de gudar man tillbad samt om kristendomens införande.

Vad runskrift är och du ska kunna läsa, skriva och tolka några runor.

Några saker som vi har idag och som har en historia från Vikingatiden.

 

 

 

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följande vis:

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Vi arbetar enskilt och i grupp, läser i böcker och svarar på tillhörande frågor.

Vi gör drickmuggar i keramik.

Vi gjuter Tors hammare.

Vi gör vikingaskepp och träfigurer

Vi tittar på filmer

 

Hur arbetsområdet bedöms:

I enskilt arbete i klassrummet

I diskussioner och redovisningar.

Vis dina kunskaper  genom redovisningar och skriftlig/muntligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re

Analysförmåga
Eleven kan föra enkla resonemang kring händelser under vikingatiden. Kan på ett grundläggande sätt redogöra för vikingarnas kultur och vardagsliv samt ge exempel på spår från denna tid.
Eleven för mer utvecklade resonemang kring händelser under vikingatiden. För mer utvecklade resonemang kring vikingarnas kultur och vardagsliv samt ger flera exempel på spår från denna tid.
Eleven för tydliga och välutvecklade resonemang kring händelser under vikingatiden. För tydliga och mer utvecklade resonemang kring vikingarnas kultur och vardagsliv samt ger flera exempel på spår från denna tid.
Faktakunskaper och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper och kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp på ett grundläggande sätt.
Eleven förklarar fakta, namn och begrepp på ett mer utvecklat sätt och kan använda sina kunskaper i flera sammanhang.
Eleven beskriver och förklarar fakta, namn och begrepp på ett tydligt och väl utvecklat sätt och kan använda sina kunskaper i olika sammanhang.
Söka och värdera
Eleven kan med hjälp av stöd söka och samla information om vikingatiden.
Eleven kan relativt självständigt söka, välja och samla information om vikingatiden.
Eleven kan självständigt söka, välja ut och sammanställa information om vikingatiden från ett avgränsat urval källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: