Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan Kap 1 Favoritmatematik 2 B

Skapad 2018-02-05 13:12 i Eskilsbyskolan Härryda
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan. Vi använder boken men också annat material.
Grundskola 2 Matematik
Vi tränar på klockan. Du ska kunna hela och halva timmar, kvart i och kvart över och räkna hur lång tid som har gått ( om en halvtimme )?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • timvisare, minutvisare och sekundvisare
 • hel och halvtimme
 • kvart i och kvart över
 • om en halvtimme, hur du ska räkna hur lång tid som har gått
 •  

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • Arbeta i din arbetsbok där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal där vi arbetar med klockan.
 • Arbeta med klockan i digitala övningar enskilt eller i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

* utföra beräkningar av tid med hjälp av huvudräkning

* läsa av klockan ( se vad klockan är ) analog tid. 

* Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. 

* förstå frågan i en problemlösnings-uppgift och välja rätt metod för att lösa problemet.

* använder tidsuppfattning ( kunna uppskatta tid ) i vardagliga situationer

* använder rätt begrepp 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner.
 • i enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • i delen , vad har jag lärt mig i arbetsboken.
 • tester och läxor

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Problemlösning och resonemang

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan med hjälp av lärare som tydliggör informationen i problemet, berättar vilket räknesätt du ska använda försöka lösa problemet självständigt eller med stöd.
Du kan med stöd av lärare arbeta efter strukturen, vad vet jag? vad är frågan? vilket räknesätt ska jag använda? vilken metod kan jag använda?
Du kan självständigt arbeta efter strukturen, vad vet jag? vad är frågan? vilket räknesätt ska jag använda? vilken metod kan jag använda?
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Du kan med stöd av en lärare eller bilder berätta hur du tänkt när du löste din uppgift.
Du kan med hjälp av frågor berätta hur du tänkt och förklara hur du vet att ditt svar är rimligt.
Du kan berätta hur du tänkt och förklara hur du vet att ditt svar är rimligt.

Begreppsförståelse

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
.Du kan räkneramsan framåt och bakåt 0-100. Du kan 10-hopp och 5-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
Du kan beskriva de begrepp vi har arbeta med med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan beskriva några begrepps egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
.Du kan beskriva begreppens egenskaper, ibland använder du symboler och konkret material eller bilder för att förtydliga ditt resonemang.

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: