Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP tamburen

Skapad 2018-02-05 13:24 i Teknikförskolan Halmstad
Förskola
Denna GPP handlar om strategier kring tambursituationen.

Innehåll

 

 

GPP-vardaglig situation 

Tamburen 2018-11-14 

Syfte 

 • Vi vill att barnen ska öva på av och påklädning för att det stärker deras självkänsla ”jag kan”. 

 • Att barnen lär sig att vänta på sin tur och att hjälpa varandra 

Läroplansmål i fokus 

 • Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

 • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.  

 • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp. 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus 

 • Att prova sig fram och lita på sin egen förmåga. 

 • Att barnen får en naturlig träning att utveckla sin motorik och koordinationsförmåga samt att träna vardagsteknik. 

 • Att vi aktivt lyssnar på barnens tankar och åsikter i situationen. 

 • Viktigt att barnen får ett empatiskt tänkande. 

 • Att barnen lär sig nya begrepp i samband med tambursituationen. 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

 • Vi uppmuntrar barnen till att prova själva när de ska klä på sig. Vi är närvarande och stöttande pedagoger i barnens utforskande. Vi anser att barnen är kompetenta (Vygotskij) och vi strävar efter att de ska bli så självständiga som möjligt.  

 • Motoriken och vardagstekniken tränas genom att barnen försöker klä på sig själva, exempelvis så som att dra upp dragkedjan, sätta skon på rätt fot m.m.  

 • Att barnen ska lära sig att vänta på sin tur samt att få en empatisk förmåga. Så som att erbjuda hjälp samt fråga om hjälp av kamrater, (ZPD), Vygotskij. 

 • Vi benämner vad vi gör, vad vi klär på  oss(kläder efter väder),kroppsdelar och höger- vänster. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: