Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska ideologier

Skapad 2018-02-05 13:48 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
• Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. • Demokrati och politiska system på lokal nivå. • Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller.

Innehåll

Teman:

·       Politiska ideologier (konservatism, liberalism, socialism, kommunism, feminism, ekologism, fascism, nazism)

·       Politiska partier i dagens Sverige

·       Välfärdsteorier och modeller

 

Läromedel:

 

·       Digilär

Uppgifter

  • Uppgift om ideologier och politiska partier

Matriser

Sam
Politiska ideologier

Ok
Bra
Utmärkt
Analys historia
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt
de bakomliggande idéerna. Eleven kan analysera samhällsfrågor och
identifiera några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt
och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt
de bakomliggande idéerna. Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Historiska förutsättningar
Dessutom
kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: