Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A kapitel 5

Skapad 2018-02-05 13:51 i Eskilsbyskolan Härryda
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan. Vi använder boken men också annat material.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med division och tal i bråkform. Dela lika och bilda grupper. Delar av en hel Vi kommer också att träna mer på tvåans, femmans och tians multiplikationstabelll

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska:

lära dig

 

 • dela lika
 • dela i grupper
 • bråktal - hur många delar är figuren delad i 
 • tvåans, femmans  och tians multiplikationstabell

visa att du kommer ihåg:

 • uppställning i subtraktion och addition

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • Arbeta i din arbetsbok där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal om valda strategier och beräkningar. Här får du förklara hur du tänker och pröva olika sätt att lösa uppgifter
 • Arbeta laborativt. i grupp och enskilt där du får diskutera hur man kan göra för att räkna ut en uppgift.
 • Träna på huvudräkning på olika sätt 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

* lösa uppgifter där vi delar lika eller delar till grupper

* visa hur många delar en figur är indelad i 

* Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

* räkna huvudräkning med tvåans, femmans och tians multiplikationstabell

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner.
 • i enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • i delen , vad har jag lärt mig i arbetsboken.
 • tester och läxor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Problemlösning och resonemang

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan med hjälp av lärare som tydliggör informationen i problemet, berättar vilket räknesätt du ska använda försöka lösa problemet självständigt eller med stöd.
Du kan med stöd av lärare arbeta efter strukturen, vad vet jag? vad är frågan? vilket räknesätt ska jag använda? vilken metod kan jag använda?
Du kan självständigt arbeta efter strukturen, vad vet jag? vad är frågan? vilket räknesätt ska jag använda? vilken metod kan jag använda?
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Du kan med stöd av en lärare eller bilder berätta hur du tänkt när du löste din uppgift.
Du kan med hjälp av frågor berätta hur du tänkt och förklara hur du vet att ditt svar är rimligt.
Du kan berätta hur du tänkt och förklara hur du vet att ditt svar är rimligt.

Begreppsförståelse

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen
Du kan räkneramsan framåt 0-100. Du kan 10-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
.Du kan räkneramsan framåt och bakåt 0-100. Du kan 10-hopp och 5-hopp till 100 samt markera tal på hundralinjen och dela upp tal inom området.
Du kan beskriva de begrepp vi har arbeta med med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan beskriva några begrepps egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
.Du kan beskriva begreppens egenskaper, ibland använder du symboler och konkret material eller bilder för att förtydliga ditt resonemang.

Taluppfattning

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du har strategier för att utföra beräkningar med tiotal och ental. I huvudräkning behöver du visuella bilder för att räkna ut tvåsiffriga additioner och subtraktioner
Du har förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt och kan utföra enkel huvudräkning och beräkningar med tiotal och ental.
.Du har god förståelse för hur positionssystemet är uppbyggt och kan utföra huvudräkning och beräkningar med tiotal och ental.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: