Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 6 vt 2018

Skapad 2018-02-05 14:12 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under terminen att arbeta med en rad olika moment inom idrott och hälsa. Det blir mycket rörelse men även en del teori.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Utveckla en allsidig rörelseförmåga

- Prova på olika aktiviteter och reflektera över varför är det viktigt för hälsan och vad har det för betydelse för den rörelse som övats

- Utveckla din samarbetsförmåga

- Få en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga

- Du kan anpassa dig till olika väderlekar och vistas utomhus i olika miljöer

- Du har förståelse för livräddningens olika delar vid olika årstider

Bedömning - vad och hur

- Att du på ett aktivt sätt visar upp rörelseförmåga i de olika moment som vi övar

- Ditt samspel med andra under olika förhållanden och aktiviteter

- Du kan prata och diskutera om vad fysisk aktivitet har för betydelse för hälsan

- Du kan förklara hur du förebygger skador i ditt idrottande

- Du har lärt dig att handla vid en nödsituation vid vatten

- Att du i fysisk aktivitet utomhus efterlever allemansrätten

 

Undervisning och arbetsformer

- Prova på många olika lekar, idrotter och spel och öva samarbete i olika konstellationer

- Vi diskuterar hur man får bra rörelse och hur man förhåller sig till sitt lag och sina medspelare

- Diskussioner om rörelse, hälsa och träning

- Livräddning teori

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: