Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsingland

Skapad 2018-02-05 14:15 i Ilsbo skola Nordanstig
Tema Hälsingland åk. 2-3
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om landskapet Hälsingland: geografi, natur och kultur.

Innehåll

Mål

Målet är att du skall få kännedom om följande:

- Landskapet Hälsingland: centralorter, stora sjöar och älvar.

- Skogen och linets betydelse för landskapets rikedom.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa, skriva och praktiskt arbeta med Hälsinglands karta.
 • Vi kommer att prata om samt skriver olika faktatexter.
 • Titta på filmer om Hälsingland.
 • Vi kommer att söka fakta/information i litteratur och på internet.

Vad kommer att bedömas:

 • Ta del av och samtala kring inhämtad fakta (genom att ställa frågor och framföra dina åsikter).
 • Använda dig av en karta.
 • Kunna namnge och berätta något om några platser/personer/händelser som vi arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: