Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa genom Sveriges landskap

Skapad 2018-02-05 14:35 i Fårboskolan Oskarshamn
En resa genom Sverige tillsammans med Pojken och Tigern (av Lars Westman). Vi lyssnar, läser och lär oss om Sveriges landskap.
Grundskola 4 Geografi Svenska
Nu ska du få följa med på en resa genom Sveriges vackra land. Du ska få lära dig om hur Sverige ser ut, spännande utflyktsmål, historiska platser, viktiga naturtillgångar och hur vårt land styrs.

Innehåll

 

Beskrivning

Vi kommer tillsammans att läsa i boken "Kompassresan" där vi får följa Adam och Zohras resa genom Sverige. Vi lär oss om vårt land och våra landskap och arbetar med en övningsbok som hör till Kompassresan. Förutom detta kommer vi att titta på bilder, se filmklipp, diskutera likheter och skillnader mellan de olika landskapen och studera kartan m.m. 

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Detta ska bedömas

Du ska kunna:
* använda geografiska begrepp.
* använda kartor och andra källor för att hitta information.                                                                                  

* känna till namn/läge på Sveriges landskap samt några orter, berg, hav och vatten i Sverige
* berätta om en favoritplats i Sverige för klasskompisarna.                                                                      

* delta i diskussion om likheter och skillnader mellan landskapen                                                                        

* berätta varför folk i Sverige bor där de gör.                                                 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: