Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och världsdelar

Skapad 2018-02-05 15:52 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Geografi åk 7
Grundskola 7 Geografi
Här kommer du att få lära känna världsdelarna utifrån begrepp som klimat, vegetation, tidszon m.m. Kom med på vår resa ut i världen!

Innehåll

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • Klimat (olika klimat kustklimat, fastlandsklimat, medelhavsklimat, polarklimat, tempererade klimat)
 • Klimatzon (de olika zonerna och vilket klimat som hör till respektive zon)
 • Växtlighet (växtlighet och kartans färg till respektive växtlighet)
 • Sårbara platser
 • Levnadsvillkor
 • Tidszon
 • Världsdelar (vilka?)
 • Oceaner (vilka?)
 • Breddgrader och längdgrader
 • Olika former av kartor

Uppgifter

 • Klimat och världsdelar

 • Indelning världsdelar

 • Rapport

 • Geografi

 • Frågor till din världsdel

 • Klimatzoner, presentation

 • Jordklotet och gradnätet

 • Muntlig presentation av din världsdel

 • Test onsdag vecka 16

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Världsdelar och klimat

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

F
E
D
C
B
A
 • Ge  E 9
Jag förstår och har enkla kunskaper om att människor har det olika i olika världsdelar och att det bl.a. beror på klimat och vegetation. Jag förstår att klimat och vegetation är två faktorer som bidrar till dessa skillnader och kan resonera om detta på ett enkelt sätt.
Jag förstår och har utvecklade kunskaper om att människor har det olika i olika världsdelar och att det bl.a. beror på klimat och vegetation. Jag förstår att klimat och vegetation är två faktorer som bidrar till dessa skillnader och kan resonera om detta på ett utvecklat sätt.
Jag förstår och har välutvecklade kunskaper om att människor har det olika i olika världsdelar och att det bl.a. beror på klimat och vegetation. Jag förstår att klimat och vegetation är två faktorer som bidrar till dessa skillnader och kan resonera om detta på ett välutvecklat sätt.
 • Ge  E 9
Jag resonerar på ett enkelt sätt och använder mig av en del geografiska begrepp såsom klimat, klimatzon, växtlighet, levnadsvillkor.
Jag resonerar på ett utvecklat sätt och använder mig av geografiska begrepp såsom klimat, klimatzon, växtlighet, levnadsvillkor och kan förklara dessa på ett utvecklat sätt.
Jag resonerar på ett välutvecklat sätt och använder mig av en geografiska begrepp såsom klimat, klimatzon, växtlighet, levnadsvillkor och kan förklara dessa på ett välutvecklat sätt samt även koppla fler begrepp som är relevanta till området.
 • Ge  E 9
Jag undersöker min världsdel och kan då använda mig av karta och gapminder på ett enkelt sätt.
Jag undersöker min världsdel och kan då använda mig av karta och gapminder på ett utvecklat sätt dvs jag får fram mycket infoamation från dessa två källor.
Jag undersöker min världsdel och kan då använda mig av karta och gapminder på ett välutvecklat sätt dvs jag får fram mycket information från dessa två källor.
 • Ge  E 9
Jag vet vad världsdelarna heter och var de ligger. Jag vet också vad de stora haven heter. Jag kan också några viktiga städer i varje världsdel och kan jämföra storlek på de olika världsdelarna och dra enkla slutsatser kring detta.
Jag vet vad världsdelarna heter och var de ligger. Jag vet också vad de stora haven heter. Jag kan också några viktiga städer i varje världsdel och kan jämföra storlek på de olika världsdelarna och dra utvecklade slutsatser kring detta.
Jag vet vad världsdelarna heter och var de ligger. Jag vet också vad de stora haven heter. Jag kan också några viktiga städer i varje världsdel och kan jämföra storlek på de olika världsdelarna och dra välutvecklade slutsatser kring detta.

Ge
Geografi åk 7 - världsdelar och klimat

Rubrik 1

F
E
->
C
->
A
Samspel människa, samhälle & natur
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur sårbara platser och människors levnadsvillkor hör ihop.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur sårbara platser och människors levnadsvillkor hör ihop. I din muntliga presentation kan du dessutom utveckla hur faktorer som klimat, vegetation och klimatförändringar kan påverka människor i/utanför din världsdel.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för hur sårbara platser och människors levnadsvillkor hör ihop. I din muntliga presentation kan du dessutom välutvecklat resonera om hur faktorer som klimat, vegetation och klimatförändringar kan påverka människor i/utanför din världsdel.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du kan nämna några världsdelar och oceaner.
Du kan nämna de flesta världsdelar och oceaner. Du kan med hjälp av en kartbok utläsa vattendrag och huvudstäder.
Du kan nämna alla världsdelar och oceaner. Du kan med hjälp av en kartbok utläsa vattendrag och huvudstäder.
Kartor, metoder och tekniker
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du kan använda kartan för att ta ut bredd- och längdgrader på en plats. Du lyckas på ett i princip fungerande sätt att ange inom vilka bredd- och längdgrader din världsdel befinner sig i.
Du kan använda kartan för att ta ut bredd- och längdgrader på en plats. Du lyckas på ett fungerande sätt att ange inom vilka bredd- och längdgrader din världsdel befinner sig i.
Du kan använda kartan för att ta ut bredd- och längdgrader på en plats. Du lyckas på ett pricksäkert sätt att ange inom vilka bredd- och längdgrader din världsdel befinner sig i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: