👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

School

Skapad 2018-02-05 17:06 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska
Did you know that you spend almost a fourth or a third of your life in school? Well, you do and so do all of the youth around the world. This project is all about one of the biggest episodes of your life - school. Not only will you learn the words and phrases to talk about school and how to tell time, but you will also learn other pupils' experiences and everyday life at their schools across the globe. Isn't that exciting?

Innehåll

I detta projekt, kommer vi att arbeta med två kapitlar i "Prime Time 1"-böckerna. Du kommer att ta del utav texterna och göra uppgifter, som tränar alla fyra färdigheter - tala, skriva, läsa och lyssna. 

Efter dessa kapitlar, kommer du att få göra två bedömningsuppgifter - två skriftliga, varav den andra uppgiften kan du välja att göra muntligt. Den första skriftliga uppgiften berör det första kapitlet, där du ska visa att du kan ta ställning och argumentera för din åsikt. I den andra uppgiften, ska du göra en jämförelsestudie mellan den svenska skolan och en annan engelsk-talande skola. Här är det viktigt att du visar att du kan jämföra två skolor/skolsystem med varandra.

Tidsplanering

Vecka 1: Arbeta med kapitel 3A: "School Talk". 
Vecka 2: Arbeta med den argumenterande texten.
Vecka 3: Arbeta med kapitel 3B: "The Cheat".
Vecka 4: Arbeta med den andra uppgiften - jämförelsestudien.
Vecka 5: Extra tid, om det så behövs.

Den argumenterande uppgiften kommer att ha två deadlines - den första, för feedback, och den andra, för inlämning. Bedömningen sker utifrån den andra bedömningsmatrisen ("Skriftliga färdigheten"), som är bifogad till detta projekt. Den andra uppgiften utgår främst från bedömningsmatrisen, "Realia".

När projektet är slut, ska du lämna in arbetshäftet och båda skriftliga uppgifterna.

Uppgifter

 • School

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Realia

REALIA

Denna bedömningsmatrisen är kopplad till uppgiften, "Comparison: My School versus their school", i arbetshäftet.
E
D
C
B
A
Analysera levnadsvillkor i de engelsktalande länderna och jämföra med Sverige
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur skolan är och hur skolsystemet fungerar i engelsktalande landet du har valt. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om det engelsktalande ländet.
Du kan diskutera på ett utförligt sätt hur skolan är och hur skolsystemet fungerar i engelsktalande landet du har valt. Du jämför det på ett utförligt sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om det engelsktalande landet.
Du kan diskutera på ett utförligt och engagerat sätt hur skolan är och hur skolsystemet fungerar i engelsktalande landet du har valt. Du jämför det på ett utförligt och engagerat sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om det engelsktalande landet.

En
Skriftliga färdigheten

Skriftliga arbeten

Denna matris berör båda skriftliga uppgifterna i projektet. Dock, kommer ni få två separata kommentarer och slutliga bedömningar om varje arbete.
E
C
A
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningarna är begripliga. Variationen i texterna är enkel. Verbens tempus blandas en del, men det påverkar inte förståelsen av texterna. Ordföljden i texterna kastas om en del, men det påverkar inte förståelsen av texterna.
Ordvalet är relativt varierat och relativt tydligt. Meningarna är relativt varierade. Texterna är relativt varierad. Verbens tempus är i huvudsak korrekt. Ordföljden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är varierat, tydligt, nyanserat och träffsäkert. Meningarna är av varierande längd och komplexitet fungerar väl. Verbens tempus är genomgående korrekt. Ordföljden är korrekt.
Innehåll och anpassning till syfte
Texterna överensstämmer i huvudsak med uppgiftens instruktioner och texters innehåll. Texterna innehåller enkla argument, förklaringar och beskrivningar.
Texterna överensstämmer relativt väl med uppgiftens instruktioner och texters innehåll. Texterna innehåller relativt välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Texterna överensstämmer väl med uppgiftens instruktioner och texters innehåll. Texterna innehåller välutvecklade argument, förklaringar och beskrivningar.
Textstruktur
Texterna har en enkel variation, är relativt sammanhängande och därför begriplig. Texterna har i visst mån en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texterna är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Texterna har ett visst flyt. Texterna har i huvudsak en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Texterna är relativt varierad, tydlig och sammanhängande. Texterna har ett flyt. Texterna har en tydlig uppsatsstruktur och styckesindelning.
Anpassning till mottagare och situation
Texterna är enkel och begriplig och i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texterna har ett visst flyt och är i någon mån anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).
Texterna har ett flyt och är visst anpassad till mottagare (läsare) och situation (anpassat ordförråd).

En
Muntliga förmåga: Redovisning och deltagande i samtal

TALA

E
C
A
Vid muntlig redovisning redogöra för fakta och/eller argumentera för åsikter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Delta i samtal på engelska, i klassrumsarbetet och vid styrda dialogövningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett ganska bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett mycket bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.