👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik GEOMETRI

Skapad 2018-02-05 17:46 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Under slutet av höstterminen 2017 och början av vårterminen 2018 arbetar vi med geometri. Vi fokuserar på areor och volymer. Vi repeterar några olika figurers area och omkrets (från årskurs 7) och lär oss även att beräkna detta på cirkeln. När det handlar om volym så arbetar vi främst med rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid och klot. En viktig del i arbetet med geometri i årskurs 8 är att lära oss att ta hjälp av formelbladet vid beräkning av omkrets, area och volym.

Innehåll

Du visar dina kunskaper inom området dels genom lektionsarbetet men även genom den praktiska uppgiften att skapa en julgodisförpackning. Under vecka 5 har du möjlighet att muntligt visa kunskap på problemlösnings- och kommunikationsförmågan genom att filma dig själv då du löser en till två givna uppgifter. Vecka 7 får du visa dina kunskaper genom att välja mellan att göra ett traditionellt skriftligt prov på matematiklektionen eller göra ett hemprov. Om du väljer hemprov ska du på onsdagens klasstid kunna motivera dina val av metoder och kunna redovisa dina uppgifter och tillvägagångssätt. Du väljer hur du vill göra på onsdagslektionen v.6.

Mycket nöje!

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

E
C
A
Begrepp
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Det innebär att kunna: 1) namnen på NÅGRA olika geometriska objekt och känna till dess egenskaper 2) ha kunskaper om några vanligt förekommande volymenheter och kunna göra några omvandlingar från en enhet till en annan.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp. Det innebär att Det innebär att kunna: 1) namnen på FLERA olika geometriska objekt och känna till dess egenskaper 2) ha kunskaper om FLERA vanligt förekommande volymenheter och kunna göra flera omvandlingar från en enhet till en annan.
Metod
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Problemlösning
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. .
Kommunikation
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang