Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-02-05 18:41 i Bruksskolan Färgelanda
Hållbar utveckling - hur kan du bidra till en bättre miljö ur flera perspektiv.
Grundskola 1 – 3
Hur påverkar vi vår värld i och med hur vi lever våra liv? Hur kan varje individ bidra till en hållbar utveckling? Vad får våra val för konsekvenser för vår miljö? Våra behov behöver tillfredsställas, men utan att äventyra våra barns, barnbarns och barnbarnbarns behov i framtiden. Du kommer att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur du kan bidra till en bättre miljö ur flera perspektiv.

Innehåll

Inledning

Under de kommande veckorna kommer du få möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring det vi kallar en "hållbar utveckling". Du kommer tillägna dig kunskaper om hur du kan bidra till en bättre miljö ur flera olika perspektiv. 

Social På vilket sätt påverkar hur vi människor är mot varandra, vår jord och vår framtid på jorden?

Ekonomisk Hur använder vi människor våra resurser dvs.  det vi har ex energi, kläder, mat och vatten?

Ekologisk  Människans påverkan på naturen  exempelvis skogsskövling, utsläpp, transporter, besprutning.

 

Med utgångspunkt i vad du och dina klasskamrater redan vet och önskar att få lära er samt hur ni önskar att få lära er detta har jag utformat en planering. 

Du ska få lära dig:

-vad du kan göra för att bidra till en bättre miljö

-vad som påverkar miljön på ett negativt sätt och varför 

-hur ett ekosystem fungerar och vilka förutsättningar som behövs för att det skall fungera

Vi kommer att:

- ha genomgångar 

-se på filmer från olika delar av Sverige som tar upp hållbar utveckling med fokus på jord, vatten, klimat, nedskräpning och föroreningar.

Serien, vi ska titta på, vill ge en bild av hur människan är grundad i sin plats, hur mycket kunskap vi har om de platser vi känner och hur vi kan utforska hur olika miljöer tar skada på olika sätt av den påverkan människan har på klimat, natur och miljö.

- diskutera

- undersöka 

-experimentera bland annat ska vi gemensamt göra ett slutet ekosystem

 

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 - delta i diskussioner i klassen

- genomföra undersökningar och experiment samt dokumentera dessa

- skriftligt och muntligt redogöra, argumentera och beskriva dina kunskaper

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

Hållbar utveckling

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Du kan beskriva något om vårt egna slutna ekosystem. Du dokumenterar dina undersökningar med enstaka ord.
Du kan beskriva hur vi gjort vårt egna slutna ekosystem och vad som behövs för att det skall fungera. Du dokumenterar dina undersökningar i ord och bild.
Du kan beskriva vårt egna slutna ekosystem samt ge ytterligare exempel från naturen på ekosystem. Du dokumenterar tydligt dina undersökningar i ord och bild.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Du kan ge flera exempel på hur du kan bidra till en bättre miljö.
Du kan ge flera exempel på hur du kan bidra till en bättre miljö. Du kan dessutom förklara konsekvenser av olika handlingar.
Du kan ge flera exempel på hur du kan bidra till en bättre miljö ur flera perspektiv exempelvis vad gäller energi, vatten, transport och matvaror. Du kan dessutom utförligt förklara konsekvenser av olika handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: