Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2018-02-06 09:53 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 6 Svenska Musik
Vi ska jobba med egna serier.

Innehåll

Vi kommer under våren arbeta med serier på svensklektionerna. Vi kommer prata om hur serier är uppbyggda med hjälp av figurdesign, kroppsspråk, ansiktsuttryck och symboler för ljud. Ni kommer sedan i grupp eller enskilt få göra en egen serie. På musiken kommer ni arbeta med hur musik påverkar hur vi uppfattar t.ex. ett dataspel. Eleverna kommer få ljudsätta sin egen serie.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: