Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintertemat Vt -18.

Skapad 2018-02-06 10:09 i Olympens förskola Bengtsfors
Förskola
Fortsättning på vårt tidigare vattentema.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

En naturlig fortsättning på vårt vatten tema som barnen visade stort intresse för.

Mål

Väcker intresse vad som händer i naturen.

Uppleva naturens olika skiftningar ( årstider).

Vad händer med vatten. Is, snö och regn.

Metod

Experiment.

Skapande verksamhet.

Sånger och ramsor.

Utemiljön.

Vi utgår från barnens intressen dåde ute och innemiljön.

Analys och Utveckling

Barnen har varit väldigt intresserade av snö, vatten och is.

Bra samtal mellan barnen och med oss vuxna.

Många bra tankar och reflektioner.

Stort intresse för experimenten.

Vi kommer att fortsätta med experiment i det nya temat "Färg". 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: