Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2018-02-06 10:42 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du kommer inom följande område få lära dig om krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling och skidåkning.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Kunna något om vad som menas med kraft

- Kunna hur krafter kan få saker att röra på sig

- Kunna om balans, jämnvikt och tyngdpunkt

Så här arbetar vi

Exempel:

 

Vi kommer att:

 • Titta på olika filmer
 • Diskutera
 • Söka fakta i böcker och på dator
 • Arbeta i grupper
 • Redovisa inför klass

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

- Genomföra enkla undersökningar samt bidra till att kunna formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån

- Enkla dokumentationer av undersökningar i text och bild

- Grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på eller beskriva dessa med viss användning av fysiken begrepp.

- För enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelse som kan relatera till några fysiska samband

- Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Nivå 2 (Betyg C)

- Genomföra enkla undersökningar samt bidra till att kunna formulera enkla frågeställningar och planering som det går att arbeta systematiskt utifrån efter bearbetning.

- Utvecklad dokumentation av undersökningar i text och bild

- Goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge förklara och visa dessa med samband med relativt god av fysiken begrepp.

- För utvecklade och underbyggda resonemang om rörelse som kan relatera till några fysiska samband

- Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Nivå 3 (Betyg A)

- Genomföra enkla undersökningar samt bidra till att kunna formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån

- Välutvecklad dokumentation av undersökningar i text och bild

- Mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge förklara och visa dessa med samband och gemensamma drag med god användning av fysiken begrepp.

- För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelse som kan relatera till några fysiska samband

- Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar, formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Enkla undersökningar, formulerar enkla frågeställningar och planeringar
Enkla undersökningar, Formulerar enkla frågeställningar och planering som går att arbeta utifrån efter bearbetning
Enkla undersökningar, Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån.
Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Enkla dokumentationer
Utvecklade dokumentationer
Välutvecklade dokumentationer
Kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom fysiken begrepp.
Grundläggande kunskaper, kan ge exempel och kan beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Goda kunskaper, kan förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av fysikens begrepp
Mycket goda kunskaper, kan förklara och visa med enkla samband med god användning av fysikens begrepp
I resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysiska samband
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan
Berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan
Berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: