Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids KiVa

Skapad 2018-02-06 10:57 i Vaksalaskolan Uppsala
Värdegrundsarbete
Grundskola F – 3
Fritids KiVa-arbete är en del av Vaksalaskolans värdegrundsarbete.

Innehåll

KiVa-skolprogrammet är en modell för att minska och förebygga mobbing. Varje elev stärks att ta eget ansvar för det gemensamma välbefinnande och säga nej till mobbning. 

Vi arbetar förebyggande med lektioner om värdegrunden. 

Vi arbetar åtgärdande om en konflikt uppstår.

http://www.kivaprogram.net/sweden/handbok_for_foraldrar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: