Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6B kap 2 Procent

Skapad 2018-02-06 11:19 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att öva på att räkna ut vad priset på t.ex. en jacka blir om du får 30% i rabatt, eller vad priset blir om jackans pris ökar med 10%. Du kommer att få lära dig hur du använder miniräknaren för att räkna ut procenten av något, t.ex. vad 1% av 720 är. Vilken nytta har du av att kunna räkna med procent? Jo, när du handlar och affären har rea så kan du räkna ut vad det nya priset blir innan du bestämmer dig för att handla. Det är också bra att kunna räkna med procent om du köper en lägenhet och behöver ta ett lån. Då måste du kunna ta reda på vad du ska betala varje månad om räntan på lånet är t.ex. 3,4%.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Att hundradelar är procent
 • Räkna procent
 • Räkna procent med miniräknare
 • Hur du räknar ut 1% av något
 • Prisförändring

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp

bråkform, decimalform, procent, förlänga, förkorta, rabatt, prishöjning

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6B kap 2 Procent

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Växlar mellan procentform, decimalform och bråkform
Ex: Hur stor del av figuren är färglagd? Skriv som bråk och procent.
 • Ma  E 6
Växlar mellan bråkform och tal i procentform
Ex: Förkorta så att nämnaren är 100. Skriv som procent. 34/200. Förläng så att nämnaren är 100. Skriv som procent. 3/5.
 • Ma  E 6
Utför beräkningar med procent i vardagliga situationer
Ex: Hur mycket är 1% av talet 400. Hur mycket är 12% av 300 kr.
 • Ma  E 6
Utför beräkningar med procent i vardagliga situationer
Ex: Tröjan kostar 520 kr. Rabatten är 20%. Vad kostar tröjan när rabatten är avdragen?
 • Ma  E 6
Utför beräkningar med procent i vardagliga situationer
Ex: Alban har 540 kr. Han ger 5% till sin syster och 20% till en insamling. Hur mycket har han kvar?
 • Ma  E 6
Utför beräkningar med procent
Ex: 9/__=20% __/600=25%
 • Ma  E 6
Använder miniräknare vid beräkning av procent
Ex: Omvandla 111/300 till procentform.
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Visar kunskap om begrepp genom att använda dem i rätt sammanhang och på rätt sätt
Ex: bråkform, decimalform, procent, förlänga, förkorta, rabatt, prishöjning
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: