Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi cumpleaños y mi tiempo libre

Skapad 2018-02-06 13:02 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola F
Lär dig att berätta om framtiden, födelsedagar och om vad du gör på din fritid.

Innehåll

Du kommer att lära dig årstider, månader och födelsedagar. Vi kommer att arbeta med ar-verb i singular och plural. I slutet av arbetsområdet ska du kunna berätta om vad du gör på fritiden, en vanlig skoldag och berätta kort om framtiden. 

Förmågor: Hör- El horario de la semana

                  Prata- Un dialogo

                  Läsa- Sofia- una entrevista

Matriser

Mi cumpleaños y mi tiempo libre

Hör

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Hörförståelse -huvudinnehåll och detaljer
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.

Läs

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.

Tal

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och ord
Muntlig framställning - innehåll och omfång
Du visar ännu inte att du kan använda ord och fraser för att delta i ett samtal.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du på ett enkelt sätt använder några ord och fraser
Du visar att du kan delta i ett samtal där du med viss säkerhet kan använda dig av många av de ord och fraser.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du med säkerhet kan använda dig av ord och fraser samt försöker utveckla innehållet så mycket du kan
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansk-talande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du använder dig av enkla korta meningar som innehåller några verb och något adjektiv. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar. Du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, med ganska stor säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt
Du använder dig av sammanhängande meningar. Du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt.
Interaktion
Du bidrar inte till samtalet. Du ställer ingen eller endast enstaka frågor. Du använder inte bekräftande fraser.
Du bidrar till samtalet på ett enkelt sätt genom att ställa några frågor och använder någon bekräftande fras.
Du deltar aktivt och visar god vilja att hålla igång samtalet genom att ställa flera frå­ gor och använda några bekräftande fraser.
Du deltar aktivt och visar god vilja att hålla igång samtalet genom att med säkerhet ställa frågor och använda bekräftande fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: