Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5 ht 2019

Skapad 2018-02-06 13:04 i Gläntanskolan Helsingborg
En planering för läsåret i ämnet Idrott och hälsa, med innehåll, aktiviteter, syfte och kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att röra på sig är kul. Under terminen kommer vi beröra många olika områden av ämnet där vi utvecklar vår fysiska förmåga, våra kunskaper samt våra möjligheter att arbeta tillsammans genom olika former av samarbete. Att ha kul, kunna samarbeta och att utvecklas som människa tillsammans med andra är viktiga mål som ämnet utgår ifrån. Det betyder att vi behöver idrotta på ett sådant sätt som gör att alla i vår grupp får möjlighet att uppleva just det, d.v.s. att alla ska tycka att det är kul att röra på sig.

Innehåll

Syfte med undervisningen

1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga  rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

2. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

3. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Tidsplanering

Grovplanering idrott och hälsa ht 2019 åk 4-5 ( kan ev bli en del förändringar)V 35 samarbetsövningar/ lekar i skogen

V.36 Träna inför skoljoggen/ uthållighetslekar

V. 37-38 Lekar i skogen/ allemansrätten/ (orientering)

V 37 Skoljoggen för hela skolan, onsdagen den 11 september

V 39 Teori och träning på karttecken och kartpromenad

V. 40 Testkontroller i orientering

V.41 Teori om terminens upplägg, rutiner,regler och bedömning i klassrummet (1 tillfällen.)

V. 41( 1 gång) -43 Stationer, hinderbanor( gå igenom kroppen och dess muskler) styrka, uthållighet.

V 44 HÖSTLOV

V.45-47 lekar med och utan boll( elever ska få välja från mina förslag)

V. 48 Basket (ev förening)

V. 49 Volleyboll ( ev förening)

V. 50 Innebandy  (ev förening)

V. 51 önsketimme (ev förening)grovplanering åk 4-5 Vt 2020 Idrott och hälsaV 2-3 gymnastik (Filma, analysera)

V 4 racketsport badminton, bordtennis

V 5-7 dans, takt och rytm ( dansrupper, enskilt, par och egna koregrafier.( ev bjuda in danspedagog)

V 8 SPORTLOV

V 9 Arbeta med att förbereda lektioner.

v 10-12 Hålla i egna lektioner.

V 13- 14 Akrobatik/ yoga och boxning, höjdhopp

V 15 PÅSKLOV

V 16 Teori om kost, sömn och hälsa, visa film (1 lektion)

v 16 teori om friidrott gå igenom alla grenar och hälsodagboken

V 17 -19 friidrott 

V 20-22 natur, utevistelse och utelekar

V 23 önsketimme

SOMMARLOV

 

Hälsodagboken V 17-20 ( 5:or)

Prov v 20 hälsa, kost och sömn  ( 5:or)
 

                                                                                               

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
    Idh
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
    Idh
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
    Idh

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA år 4-6

Viss måluppfyllnad
God måluppfyllnad
Hög måluppfyllnad
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: