Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstmusikhistoria åk 9

Skapad 2018-02-06 15:19 i Ekdalaskolan Härryda
Barock, Wienklassicism, Romantik.
Grundskola 9 Musik
Vi arbetar med klassisk musikhistoria (västerländsk konstmusik) och fördjupar oss i epokerna Medeltid,Renässans, Barock, Wienklassicism och Romantik.

Innehåll

 

Varför musikhistoria?

Att förstå historiska skeenden gör att vi lättare kan förstå vår egen tid. Det ger perspektiv och inblick i hur ett liv kan se ut beroende på när det levs, hur vi utvecklas och påverkas. När vi arbetar med detta får du möjlighet att uppleva och reflektera över musikens utveckling från olika tider. Vi kommer även att spela/sjunga stycken från epokerna, då får du möjlighet att utveckla din förmåga i att spela/sjunga. 

 

Undervisning och bedömning 

Hur får du möjlighet att lära dig?

Föreläsningar, , faktahäften, lyssningsexempel, diskussioner, musikanalyser, instuderingsfrågor och melodispel.

Hur får du visa dina kunskaper?

Diskussioner, musikanalyser, instuderingsfrågor, prov, melodispel under lektionstid. Passar det dig bättre kan du göra provet muntligt. Alla lektioner är en chans att visa vad du kan. 

 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Medeltiden, Renässansen, Barocken, Klassicismen och Romantiken. Melodispel på piano från de olika epokerna.

Koppling till lgr11:

 • Mu 7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu 7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu 7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

 

Kunskapskrav

Efter arbetsområdet ska du ha kunskap om de olika epokernas framväxt och vad som kännetecknar epokerna. Du ska känna igen några musikstycken och analysera det du hör. Du ska också kunna olika begrepp som berör konstmusiken. 

Koppling till lgr11:

 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
 • Mu 7-9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu 7-9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu 7-9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

 

 

Matriser

Mu
VT-18 Musikhistoria åk 9

Musikhistoria åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att spela
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Att förstå och höra skillnad mellan musikstilar
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Sjunga eller spela instrument
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikens funktion och betydelse i samhället
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: