Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv för F-2 - Ornäs Fritidshem

Skapad 2018-02-07 09:52 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola F
Inom området friluftsliv vill vi ge dig möjlighet att vistas utomhus i din närmiljö. Vi går till platser som passar för olika aktiviteter under året.

Innehåll

 

Arbetsformer

 • Vid utvärderingar har eleverna möjlighet att ge förslag på verksamhetens innehåll.
 • Vi går ut en gång i veckan oavsett väder.
 • Eleverna förbereder sin personliga packning och sin klädsel.
 • Vi har praktiska genomgångar för att lära ut hur man bäst klär sig och packar sin ryggsäck.
 • Vi erbjuder en varierande verksamhet utifrån årstidsväxlingarna.
 • Elevernas ansvar ökar utifrån mognad och ålder.

Konkretisering av läroplanens mål

 • Du kan delta i all uteverksamhet oavsett om du är pojke eller flicka.
 • Du ska ha kunskap om hur du bäst klär dig för utevistelse under olika årstider.
 • Du ska kunna ta ansvar för att ryggsäcken är rätt packad för aktiviteten.
 • Du ska vara en god kamrat.
 • Du har möjlighet att själv komma med ideér om matlagning, aktiviteter och lekar.

Dokumentation

 • Vi tar en del bilder under utedagarna.
 • Vid terminsslut utvärderar vi verksamheten tillsammans barnen.

LGR11 kap 1

 • Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
 • Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.
 • Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
 • Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
 • Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

LGR11 kap 2

 • De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: