👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering franska VT 18 v9-23

Skapad 2018-02-07 14:57 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Målet med undervisningen är att du - Utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera fakta texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på franska. - använder franska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, -Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - Utvecklar färdigheten att uttrycka dig skriftligt på franska..

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

 • Samtala och diskutera textens innehåll i en grupp och skriva korta sammanfattningar.

 • Att arbeta med Läsförståelse - förförståelse och frågor kring texten.

 • Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation.

 • Att läsa  olika faktatexter: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter för att förstå och tolka texter.
 • Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.
 • Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter.

   

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Använda lämpligt ordförråd i det franska språket.
 • Att förstå och tolka franska texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion    
 • Att producera egna texter.                                

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6