👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

padagogisk planerning arabiskaVT18,V17-22

Skapad 2018-02-07 14:57 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska 2016
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Målet med undervisingen är att du: Utvecklar din förmåga att uttrycka dig båda skriftigt och muntlig på modersmålet. Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Använder arabiska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Samtala och diskutera olika texter i grupp och skriva korta sammanfattningar.
 • Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler ,struktur, innehåll och variation.
 • Att arbeta med läsförståelse- förförståelse och frågor kring texten.
 • Att läsa olika texter: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter. korta och läsa högt.
 • Vi kommer att se filmer och dikutera innehållet.
 • Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter ( att förstå och tolka).

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 •  Använda lämpligt ordförråd.
 • Att förstår och tolka arabiska texter samt att urskilja texters budskap båda det uttalade och sådant som står mellan raderna. 
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion.
 • Att producera egna texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6