Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans melodifestival

Skapad 2018-02-07 15:15 i Nolängens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Projekt/Tema

Innehåll

 1. Kartläggning av barngruppen

 

I samband med att årets melodifestival har dragit igång på tv är det många barn i gruppen som pratar om och diskuterar detta. Barnen har haft önskemål om att få ha en egen festival på förskolan och vi vill tillsammans med dem genomföra detta. 

Vi kan se att barngruppen har ett behov både av att utveckla sin förmåga att ge varandra plats och ta del av andras åsikter samt att ta plats och våga uttrycka sin åsikt. Vi vill använda arbetet med melodifestivalen för att ge barnen förutsättningar att utveckla sin demokratiska förmåga och stärka dem i att våga ta den plats de vill.

Mål

 •       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 •       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 •       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 •        Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 

Omformulering av läroplansmål

 • Vi ser en utveckling när barnen tillsammans planerar och fattar beslut om hur vi skall gå tillväga genom demokratiska processer där alla får göra sin röst hörd.
 • Vi ser en utveckling när barnen genom sina idéer och sitt engagemang är med och för projektet framåt.
 • Vi ser en utveckling när barnen genom egna idéer och förslag tillverkar den rekvisita vi/de behöver.
 • Vi ser utveckling när barnen vågar och kan ta den plats i projektet som de önskar.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

För att alla barnens skall vara delaktiga och kunna ta del av varandras tankar kommer vi att arbeta både i helgrupp, mindre grupper och enskilt, tex genom egna ritningar för att tillsammans samla in idéer om hur arbetet skall gå till.

Barnens idéer och tankar kommer vara grunden i arbetet och styra åt vilket håll vi skall gå.

Vi startar upp genom att göra en mindmap tillsammans med barnen. Vad är en melodifestival? Hur skall det gå till? Var skall vi vara? Vad behöver vi?  Nästa steg är att alla barn målar sin egen bild av hur de tycker att det skall se ut. De barn som vill och behöver får möjlighet till bildstöd från dator/platta.

Vi  kommer att använda ett utav rummen till att göra till ett rum för melodifestivalen, tillsammans med barnen kommer vi att planera hur och vad vi skall göra i rummet.

 

Uppföljning

När vi samlat in och går igenom barnens förslag och idéer och bestämmer oss för att börja med att bygga en scen och dekorera rummet tillsammans.

 

Utvärdering

Analys och utveckling

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: