Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett arbete om FN, om olika hjälporganisationer, barns rättigheter ett arbete om solidaritet och demokrati.

Skapad 2018-02-07 15:35 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Detta är ett arbete om solidaritet och demokrati. Du kommer att jobba med frågor som: Var är FN? Ta del av filmer som visar barns rättigheter och hur barn lever i olika delar av världen. Varför människor måste fly från sina hem och hur det kan påverka barnen. Vad är en hjälporganisation? Hur kan vi hjälpa våra medmänniskor?

Innehåll

Mål för arbetsområdet i grundsärskolan: när arbetet är klart ska du visa att du

 • vet något om barns rättigheter
 • känner till barnkonventionen
 • vet att krig påverkar människor i världen
 • vet att alla människor är lika mycket värda
 • vet att pojkar och flickor kan göra samma saker
 • vet att du kan säga nej
 • vet att du har demokratiska  rättigheter
 • kan följa regler i spel
 • kan följa regler i skolan

 

 

 Förmågor du kommer att utveckla:

Du kommer at utveckla din förmåga att muntligt beskriva, reflektera över demokratiska värden, göra jämförelser mellan levnadsvillkor i olika länder och enkelt kunna beskriva barns rättigheter med stöd av vuxen.

Du kommer att utveckla din förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler med stöd av vuxen.

 

Undervisning och arbetssätt:

 • Vi kommer att titta på film och prata om FN
 • Vi kommer att se på film om barns livsvillkor i olika länder och utifrån det prata om barnkonventionen och barns rättigheter.
 • Vi kommer att se på film och prata om människor som flyr från sina länder pga krig och vad vi kan göra för att hjälpa till.
 • Vi kommer att bekanta oss med begreppen: Solidaritet, demokrati, FN, rättighet, levnadsvillkor.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar också i att beskriva någon rättighet som barn har.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: