👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska 18 V17-22

Skapad 2018-02-07 15:40 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Målet med undervisningen är att du - utvecklar din förmåga att läsa, förstå och tolka fakta och skönlitterära texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på arabiska. - använder arabiska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, - anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - utvecklar färdigheten att uttrycka dig skriftligt på arabiska.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 •    Att samtala och diskutera textens innehåll i en grupp och skriva korta sammanfattningar.
 •    Att arbeta med läsförståelse - förförståelse och frågor kring texten.
 •    Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation.
 •    Att läsa olika fakta och skönlitterära texter.

 •    Att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 

. Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter( att förstå och tolka texter).

. Vi kommer att se filmer och diskutera innehållet.

. Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter samt arbeta med struktur och språkbruk.

 

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 

 • Använda lämpligt ordförråd.
 • Att förstå och tolka arabiska texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion.   
 • Att producera egna skönlitterära texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9