👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

padagogisk planerning arabiska VT18,V17-22

Skapad 2018-02-07 15:41 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Arabiska 2016
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Målet med undervisingen är att du: utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka fakta och skönlitterära texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord. Utvecklar din förmåga att uttrycka dig båda skriftigt och muntlig på modersmålet. Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Använder arabiska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, tala och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Samtala och diskutera olika texter i grupp och skriva korta sammanfattningar.
 • Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler ,struktur, innehåll och variation.
 • Att arbeta med läsförståelse- förförståelse och frågor kring texten.
 • Att läsa olika fakta och skönlitterära texter.
 • Att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att träna på att skriva olika typer av texter samt araberta med struktur och språkbruk.
 • Vi kommer att se filmer och dikutera innehållet.
 • Vi kommer att arbeta i små grupper med olika texter ( att förstå och tolka).

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 •  Använda lämpligt ordförråd.
 • Att förstår och tolka arabiska texter samt att urskilja texters budskap båda det uttalade och sådant som står mellan raderna. 
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion.
 • Att producera egna skönlitterära texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9